ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Author : donevad

Важно за абитуриентите!

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! Какво трябва да направите? Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски). Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент. Какъв е размерът на […]

Нов учебен автомобил-Opel Crossland

ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили е с нов учебен автомобил-Opel CrosslandАвтомобилът е закупен със средства по НП „Модернизация на професионалното образование и обучение“ и със спомоществователството на ЗКПУ „Филип Тотю“-Две могили, ППК „Успех“-с. Батишница, ППЗК „Бъдеще“-с. Обретеник, ППК „Баниски Лом“-с. Баниска, ЗКПУ „Горазд“-гр. БоровоКъм училището са лицензирани учебни центрове за придобиване на правоспособност […]

29.11.2023 /сряда/-на училище :)

Заповед на Кмета на Община Две могили за Отмяна на БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ за някои от населените места на територията на Община Две могили. https://dvemogili.egov.bg/wps/portal/municipality-dve-mogili/actual/news/news281123_1

НП „Професионално образование и обучение

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“МОДУЛ 1 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА“ Основна цел на проекта е повишаване качеството на професионалното образование, чрез обновяване на материално-техническата база на гимназията с лек автомобил и земеделски машини, за провеждане на обучение по учебна практика по управление на МПС и работа със земеделска техника в отговор на изискванията за […]

Обществена поръчка-Доставка на дървесни пелети

За участие в обществена поръчка, възлагана при условията и реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на дървесни пелети за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2023г./ пролет 2024г.”

Национално състезание „Млад фермер“

ОРГАНИЗАТОР: Министерството на образованието и наукатаДирекция „Професионално образование и обучение“ПАРТНЬОР: Аграрен университет – Пловдив Състезанието протича в три кръга – училищен, регионален и национален. Отборите включват 3-ма ученици, които се състезават по три модула:▪ Растениевъдство;▪ Животновъдство;▪ Механизация на селското стопанство. Първи кръг – УЧИЛИЩЕН -В този кръг могат да се включат всички желаещи ученици, обучаващи […]

9.01.2023-Обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за разполагане на самопродаваща машина за топли напитки /вендинг автомат/

9.01.2023-Обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за разполагане на самопродаваща машина за топли напитки /вендинг автомат/ Обява Заповед на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев“

Към началото