Тържествено откриване на Новата 2022-2023 учебна година

Прага на изцяло в обновената сграда по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. прекрачиха около 200 ученици и учители. Гости на тържеството бяха Божидар Борисов-кмет на община Две могили, Росица […]

Прием 2022-2023

НЕЗАЕТИ МЕСТА след ТРЕТИ етап на класиране и записване в VIII клас >>>Производител на селскостопанска продукция- 9 ученици >>>Електрообзавеждане на транспортна техника – 15 ученици

Състезание „Млад фермер“ 

Регионален етап на национално състезание „Млад фермер“ в северна България – III регионална група. Състезанието се проведе от 07.04.2202 до 08.04.2022 в град Провадия с домакин ПГСС „Земя“.Участвахме в следните направления:– Растениевъдство – Джан Мехмедов Руждиев– Животновъдство – Сунай Бедриев Ахмедов– Механизация на селското стопанство – Николай Русев ПетковОтборът е класиран на III място в […]

Равен достъп до училищно образование в условие на кризи

ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили, Работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условие на кризи“. От 14 Март 2022г. до 21 Март 2022г. се проведе обучение на тема: „Усъвършенстване на уменията за работа в електронна среда“ с продължителност на обучение 6 часа. Ръководител на групата – Борислав Христов. Обучението е […]

ИЗМЕНЕНИЕ НА график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.) Коледна и междусрочна ваканция:22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна03.02.2021 г. вкл. междусрочна Начало на втория учебен срок:04.02.2021 г.

Обучение в електронна среда – 30.11-21.12.2020

Със Заповед РД -01-667/25.11.2020 на МЗ и РД-09-3457/26.11.2020 на МОН учениците преминават на обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11-21.12.2020. Обучението в гимназията се осъществява в платформата МС Тиймс, асинхронно, синхронно и за учениците без достъп до интернет -чрез предоставяне на материали на хартия /информация чрез класния ръководител/ Учебните часове се провеждат съгласно […]

Присъствени занятия от 23.11.2020

На вниманието на ученици и родители! С решение на Областния оперативен щаб от 23.11.2020 /понеделник/ се възобновяват присъствените учебни занятия за всички ученици от 8-12 клас в област Русе! Учебните занятия в ПГСС ще се провеждат по утвърденото седмично разписание-начало на 1-я учебен час -8:00 часа, при СТРИКТНО спазване на противоепидемичните мерки. До учебни занятия […]

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили с териториален обхват общините Две могили и Иваново относно условията за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст Тази помощ се отпуска на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение […]

Към началото