ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Uncategorized

Тържествено откриване на Новата 2022-2023 учебна година

Прага на изцяло в обновената сграда по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. прекрачиха около 200 ученици и учители. Гости на тържеството бяха Божидар Борисов-кмет на община Две могили, Росица […]

Ученически практики – 2

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за […]

Присъствени занятия от 23.11.2020

На вниманието на ученици и родители! С решение на Областния оперативен щаб от 23.11.2020 /понеделник/ се възобновяват присъствените учебни занятия за всички ученици от 8-12 клас в област Русе! Учебните занятия в ПГСС ще се провеждат по утвърденото седмично разписание-начало на 1-я учебен час -8:00 часа, при СТРИКТНО спазване на противоепидемичните мерки. До учебни занятия […]

Дистанцинно обучение

27.03.2020 Уважаеми ученици и родители, Считано от 30.03.2020 г.(понеделник) обучението Ви ще се провежда дистанционно по ново седмично разписание за втори учебен срок и ще включва и практико-приложни задачи по учебна практика– чрез електронна комуникация по имейл – учителите ще ви изпращат материали за самоподготовка или нови знания, задачи (проекти) за изпълнение, които после трябва да им […]

Покана за заседание на Обществения съвет

Свиквам заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 24.01.2020 от 16:00 часа в сградата на училището. Дневен ред Отчет на изпълнението на бюджет 2019 Разни С уважение, зооинж. Светлозар Донев Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев“ Виж >>> секция Партньори>>>Обществен съвет

Занимания по интереси

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– учебна 2019-2020 година ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ЗАПОЗНАВАНЕ С НЕПОЗНАТОТО област Гражданско образование Интеркултурна комуникация- ръководител Пресила Иванова – 11 ученици ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ И ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ – област Технологии, Езиков свят-ръководител Гюлюмсер Мехмедова – 14 ученици ЕКОЛОГИЯ- област Екологично образование и здравословен начин на живот , Екология-ръководител Марияна Колева- 9 ученици ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– За учебната 2019-2020 […]

Подкрепа за успех

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Учебна 2019-2020 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Допълнително обучение по български език и литература -ръководител Борислава Грозева – 10 ученици първи гимназиален етап Допълнително обучение по български език и литература -ръководител Ивелина Сандова – 6 ученици- втори гимназиален етап Допълнително обучение по български език и литература -ръководител Ивелина Сандова – 6 ученици- втори гимназиален Допълнително обучение по математика […]

Към началото