ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Създадена в далечната 1927 година ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „К. А. ТИМИРЯЗЕВ“, ГР. ДВЕ МОГИЛИ и днес съхранява дългогодишните традиции в подготовката на млади специалисти в областта на селското стопанство.


В училището се обучават около 200 ученици в специалностите Производител на селскостопанска продукция, Механизация на селското стопанство, Растителна защита и агрохимия, Трайни насаждения, Електрообзавеждане на транспортна техника

Към училището има изградени учебни центрове с лицензии за обучение в правоспособност „В“, „Ткт“, „Твк“, „Твк-3 „. Обучението осъществява с учебен автомобил – Дачия Логан 1.4 и учебен трактор CLAAS модел AXOS 330CL

В нашата работа разчитаме на помощта на Училищното настоятелство, Земеделски кооперации и арендатори, Рапид КВ, Ири трейд, РУ „Ангел Кънчев“, Аграрен университет –Пловдив, Тракийски университет-Стара Загора и др.

Към началото