Начало

     ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили е едно от първите професионални училища в България, с над 90 годишна традиция в подготовката на млади специалисти в областта на селското стопанство. Направили своя избор да учим и работим тук, ние завинаги се свързваме с духовната жизненост и трудолюбие на българина, с вековната българска земя!

Намерете ни и във img2C (2)

Към началото