ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Патронът на училището

Климент Аркадиевич Тимирязев  

Виж:     Брошура

Роден е на 03.06.1843г.в200px-Kliment_Timiryazev Петербург.

Известен руски естествоизпитател и физиолог, съчетаващ теоретичните истини с практиката.

Човек с енциклопедичен ум, поразителна наблюдателност, невероятна работоспособност и умение за вярна оценка. По възглед той е истински непреклонен демократ.

Удивително е умението му да свежда научните открития до широката народна публика и да бъде достъпен до нея.

Произхожда от виден петербургски дворянски род. Баща му e началник на митницата в Петербург, но въпреки блестящата му кариера, синът сам се грижи за прехраната си от 15-год. възраст. Особено важна роля за възпитанието му има неговата майка-англичанка с руско поданство.За себе си Тимирязев казва:”Аз съм руснак, независимо, че руската ми кръв е смесена с английска”. Лично се е срещал с Дарвин, заедно са сътрудничили и се е гордял, че последната научна работа на Дарвин е посветена на хлорофила. Интерес към органичната химия у Тимирязев мотивират братята му.

Интересите на Тимирязев са многостранни. Бъдещият създател на теорията на фотосинтезата се утвърждава като ерудиран професор под влияние на забележителните руски учени Менделеев, Сеченов и Дарвин. Основните изследвания на Тимирязев по физиология на растенията са посветени на изучаването на процеса на фотосинтезата. Конструирал е специален прибор за наблюдение на въздушното хранене на растенията.

С какво допринася руският  учен за селскостопанската наука?

Доказва,че :

Хлорофилът физически и химически е част от процеса на фотосинтезата.

Хлорофилът е необходим за жизнената дейност на всички организми.

Познаването на законите на биологията е особено важно за развитието на селското стопанство.

Книгата ”Животът на растенията”, чийто автор е Тимирязев, има световна значимост за науката. Написана достъпно и увлекателно, тя винаги е актуална с изводите си.

За нас Тимирязев е пример за истински интелектуалец – владее чужди езици, има знания по всички природни науки, математик, член на Лондонското кралско общество, почетен доктор на университетите в Глазгоу, Кембридж, Женева и член-кореспондент на Единбургското ботаническо общество. Името на Тимирязев носят Московската селскостопанска академия и Институтът по физиология на растенията в Русия. Реплики на Тимирязев са: „Хлорофилът е най-интересното вещество на Земята” и „Теорията се проверява в практиката”. Посланието на учения е, че ”Живата истина е практиката”.

Към началото