ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

УСПЕХ

Проект УСПЕХ – 2014-2015г                   img2C (2)

 

Цел на проекта  – Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности; учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности;  Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява, да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система

В училище са изградени 5 клуба

Направление –  Умения за самостоятелно учене и събиране на информация, клуб Опознай родния край  ръководители Атанас Калинов, Елена Георгиева, Марияна Колева

Направление – Граждански компетентности, клуб Как да се обличаме и държим в обществото ръководител Рени Ицова

Направрение – Хуманитарни науки, клуб Аз и животните  ръководител Михаил Ванев

Направление – Дигитални компетентности клуб Моят виртуален свят  Дамянка Донева

Направление – Здравно образование ателие Европейска кухня-какво да сготвим и ядем в страните от ЕС  ръководител Галина Цанева


 

Към началото