ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Еразъм +


 

покана

                  Училищният екип на Професионална гимназия по селско стопанство  “К. А. Тимирязев”  ма удоволствието да Ви покани  на честването на патронния празник на училището  3 юни 2015г

Програма на честванията:

3 юни 2015

 9:00  Официално откриване на празника
9:45  Представяне пред училищната общност резултатите от изпълнение на  проект 2014-1-BG01-KA102-000260  "Подкрепа за развитие на компетенции в агроекологичното земеделие - за общоевропейско бъдеще" - ЕРАЗЪМ +
10:30 Демонстрация на майсторско управление на селскостопански машини - учебно-опитно стопанство на ПГСС “К. А. Тимирязев”

 5 юни 2015

10:00 Обществена  среща - дискусия за представяне и обсъждане на целите и резултатите от изпълнение на проект 2014-1-BG01-KA102-000260  "Подкрепа за развитие на компетенции в агроекологичното земеделие - за общоевропейско бъдеще" - ЕРАЗЪМ + мобилност с цел обучение и практика-Германия, гр. Клеве, 28.03.2015-11.04.2015 - заседателната зала на Община Две могили

2014-1-BG01-KA102-000260  „Подкрепа за развитие на компетенции в агроекологичното земеделие – за общоевропейско бъдеще“ – ЕРАЗЪМ + мобилност с цел обучение и практика-Германия, гр. Клеве, 28.03.2015-11.04.2015 – заседателната зала на Община Две могили

Виж >>>   Erasmus+отчет

Към началото