Прием 2022-2023

НЕЗАЕТИ МЕСТА след ТРЕТИ етап на класиране и записване в VIII клас >>>Производител на селскостопанска продукция- 9 ученици >>>Електрообзавеждане на транспортна техника – 15 ученици

Състезание „Млад фермер“ 

Регионален етап на национално състезание „Млад фермер“ в северна България – III регионална група. Състезанието се проведе от 07.04.2202 до 08.04.2022 в град Провадия с домакин ПГСС „Земя“.Участвахме в следните направления:– Растениевъдство – Джан Мехмедов Руждиев– Животновъдство – Сунай Бедриев Ахмедов– Механизация на селското стопанство – Николай Русев ПетковОтборът е класиран на III място в […]

Равен достъп до училищно образование в условие на кризи

ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили, Работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условие на кризи“. От 14 Март 2022г. до 21 Март 2022г. се проведе обучение на тема: „Усъвършенстване на уменията за работа в електронна среда“ с продължителност на обучение 6 часа. Ръководител на групата – Борислав Христов. Обучението е […]

ИЗМЕНЕНИЕ НА график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.) Коледна и междусрочна ваканция:22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна03.02.2021 г. вкл. междусрочна Начало на втория учебен срок:04.02.2021 г.

Обучение в електронна среда – 30.11-21.12.2020

Със Заповед РД -01-667/25.11.2020 на МЗ и РД-09-3457/26.11.2020 на МОН учениците преминават на обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11-21.12.2020. Обучението в гимназията се осъществява в платформата МС Тиймс, асинхронно, синхронно и за учениците без достъп до интернет -чрез предоставяне на материали на хартия /информация чрез класния ръководител/ Учебните часове се провеждат съгласно […]

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили с териториален обхват общините Две могили и Иваново относно условията за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст Тази помощ се отпуска на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение […]

Анкета – на Асоциация родители и Институт за изследване на образованието, относно Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

По указания на МОН, публикуваме анкета на Асоциация родители и Институт за изследване на образованието относно Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите Линк към анкетата : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform Успешен ден. Бъдете здрави!

Обучение в електронна среда от разстояние 29.10-12.11.2020

УКАЗАНИЯВъв връзка със Заповед №РД -01-326/27.10.2020 на МЗ и Заповед №РД09-2980/28.10.2020 на Министъра на МОН и Правилата за работа на системата на образованието в условията на COVID-19 Въвежда се обучение в електронна среда от разстояние за периода 29.10.2020 до 12.11.2020 Обучението се осъществява чрез платформата Microsoft Teams Учебните часове са съгласно седмичното разписание на часовете. […]

Откриване на 2020-2021 учебна година

Уважаеми ученици и родители,За отбелязване на първия учебен ден – 15.09.2020 г. е създадена следната организация:На тържеството в училищния двор присъстват учениците от 8 клас Класни стаи:9а-каб. Растениевъдство9б – каб. Химия10а-каб.Математика10б-каб.Професионално направление111а-каб. Селски туризъм11б-каб.каб.Професионално направление212а – каб. Български език Напомняме на учениците, че са задължени да спазват общите здравни и противоепидемични мерки, издадени от Министерство […]

Към началото