Училищни документи

>>> Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации    виж >>>Практически насоки 

Незабавно се сигнализира за случилото се на директора на училището и класния ръководител;

Териториално поделения на Държавната агенция за закрила на детето- Две могили 0888111703; cop.dm@abv.bg-

Към началото