ИКТ в училище

—

Изграждане на компютърен кабинет с терминални станции  /Финансиране от МОН по спечелен проект „ИКТ в училищата“– 7 750лв/

Обща стойност – 13 213 лв.—   /Маси,  столове, щори –  3 689 лв., —Терминални станции и сървър  – 8 534 лв., —Интерактивна дъска – 990 лв./

 

Към началото