Ученически съвет

Ученически съвет през учебната 2022-2023г.
Председател на УС – Ана-Мария Роберт Димитрова
Заместник председател на УС – Ахмед Ахмедов
Секретар на УС- Венелина Борисова        

Отговорници на класове
8а – Аксал Мехмедов
8б – Кристиян Красимиров Любенов
9а – Ясемин Мехмед
9б – Анелия Ахмедова
10а – Кателина Косева
10б – Венелина Борисова
11а – Ана-Мария Роберт Димитрова
11б – Минка Каменова
12а – Николай Петков
12б – Айкут Хасан/ Ахмед Ахмедов

      

Към началото