Прием

Скъпи седмокласници,

предстои Ви да вземете едно от важните решения във Вашият живот – да изберете училище, да изберете професия…

Знаем, че Вие ще вземете правилното решение!


За учебната 2022/2023 година  ПГСС „К. А. Тимирязев“ Ви предлага следните специалности:     

              >>>  ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
              >>>  ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Дейностите по приема на ученици в VIII клас

                Всички ученици, завършили 7 клас, за да продължат образованието си, трябва да участват в приема. Дейностите по приема

на ученици в VIII клас се организират от началника на РУО Русе

                Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите години в ПГСС „К. А. Тимирязев“ и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи-заявление за участие и всички възникнали въпроси.

За връзка:

Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172,  

е-mail: pgss_dm@abv.bg

За повече информация-официалният сайт на РУО-Русе >>> http://priem.rio-ruse.org/?nav=about

 

Към началото