ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Прием

Скъпи седмокласници,
предстои Ви да вземете едно от важните решения във Вашият живот –
да изберете училище,     да изберете професия…
Знаем, че Вие ще вземете правилното решение!


Със Заповед РД -03-204/28.04.2023 на Началника на РУО Русе  за ПГСС „К. А. Тимирязев“   е утвърден план-прием за учебната 2023-2024 -2 паралелки, с 26 ученици, по  специалностите:     

              >>> ЕЛЕКТРОМОНТЬОР –  спец. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Балообразуване – сбор от следните елементи: Резултат от изпита по БЕЛ и математика с коефициент на умножение 2, оценките по Физика и астрономия и Информационни технологии  от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план 

              >>>  ЖИВОТНОВЪД- спец. ГОВЕДОВЪДСТВО
Балообразуване – сбор от следните елементи: Резултат от изпита по БЕЛ и математика с коефициент на умножение 2, оценките по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план 

Дейностите по приема на ученици в VIII клас
              Всички ученици, завършили 7 клас, за да продължат образованието си, трябва да участват в приема. Дейностите по приема на ученици в VIII клас се организират от началника на РУО Русе

 >>>Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07 юли 2023 г.
>>>Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране-до 12 юли 2023 г.
 >>>Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –13 – 17 юли 2023 г.
 >>>Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране-до 19 юли 2023 г.
 >>>Записване на приетите ученици на втори етап на класиране –20 – 24 юли 2023 г.
 >>>Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране-25 юли 2023
 >>>Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г.
 >>>Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране –до 31 юли 2023 г.
 >>>Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –01 август – 02 август 2023 г.
>>>Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места –до 04 август 2023 г.
 >>> Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване-до 11 септември 2023 

                Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите години в
ПГСС „К. А. Тимирязев“ и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи-заявление за участие и всички възникнали въпроси.

За връзка:

Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172,  

е-mail: info-1804008@edu.mon.bg

За повече информация-официалният сайт на РУО-Русе >>> http://ruo-ruse.bg

[ngg src=“galleries“ ids=“18″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

Към началото