Тържествено откриване на Новата 2022-2023 учебна година

Прага на изцяло в обновената сграда по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. прекрачиха около 200 ученици и учители. Гости на тържеството бяха Божидар Борисов-кмет на община Две могили, Росица Георгиева-началник на РУО- Русе, Общински съветници, представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство, председатели на земеделски кооперации и арендатори в района, бивши учители и ученици.

Към началото