Прием 2022-2023

НЕЗАЕТИ МЕСТА след ТРЕТИ етап на класиране и записване в VIII клас

>>>Производител на селскостопанска продукция- 9 ученици

>>>Електрообзавеждане на транспортна техника – 15 ученици

Към началото