ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Прием 2022-2023

НЕЗАЕТИ МЕСТА след ТРЕТИ етап на класиране и записване в VIII клас

>>>Производител на селскостопанска продукция- 9 ученици

>>>Електрообзавеждане на транспортна техника – 15 ученици

Към началото