ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Състезание „Млад фермер“ 

Регионален етап на национално състезание „Млад фермер“ в северна България – III регионална група.

Състезанието се проведе от 07.04.2202 до 08.04.2022 в град Провадия с домакин ПГСС „Земя“.
Участвахме в следните направления:
– Растениевъдство – Джан Мехмедов Руждиев
– Животновъдство – Сунай Бедриев Ахмедов
– Механизация на селското стопанство – Николай Русев Петков
Отборът е класиран на III място в състезанието. Участниците получиха следните индивидуални награди:
– Първо място – електронен тест по БДП. Модул механизация на селското стопанство
– Второ място – модул механизация на селското стопанство
– Четвърто място – Модул животновъдство
Всички участници получиха грамоти за участие в състезанието.

Към началото