ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Училищно настоятелство

CCI20012012_00003СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГСС „К. А. Тимирязев”                                

е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел


Устав на сдружениетовиж тук >>>


Управителен съвет

Иван Стоянов Андреев председател на ЗКПУ „Ф.Тотю” гр.Две могили, общ.Две могили, адрес: 7150 г.Две могили, ул. Черно море №2,тел.0896800944, сл.08141-2224

Никола Иванов Николов – адрес: гр.Две могили, ул.”България” № 25,

Светлозар Милчев Донев  Директор ПГСС адрес: 7150 гр.Две могили, ул.”Стара планина” № 1, тел. 0878121172


 

Членове

Мехмед Селманов Чолаков -управител „Помен 57” ЕООД с.Помен, общ.Две могили, адрес: 7164 с.Помен, общ.Две могили

Илиян Игнатов управител ППК „Бъзовец” с.Бъзовец, общ.Две могили, адрес: 7168 с.Бъзовец, общ.Две могили

Стефан Любенов Панайотов управител ЗКПУ „Горазд” гр.Борово, общ.Борово, адрес: 7174 гр.Борово, ул.”Кооперативна” № 1,

Бисерка Цвяткова Мицова управител  ППК „Горна Манастирица”, гр.Борово, община Борово адрес: 7174 гр.Борово, ул.„Първи май” № 1,

Росен Петров Куртев управител ППЗК „Бъдеще” с.Обретеник, общ.Две могили, адрес:  Обретеник      ул.    Хан Исперих №18

Радослав Косев Радев управител ППК „Баниски лом” с.Баниска, общ.Две могили, адрес: 7167 с.Баниска, общ.Две могили

Велко Иванов Иванов управител ЗКП”Надежда” с.Кацелово, общ.Две могили, адрес: 7160 с.Кацелово, общ.Две могили

Красимир Йорданов Костадинов управител ЗКПУ „Бряст” с.Брестовица, общ.Две могили, адрес: 7177 с.Брестовица

Хито Стоянов Георгиев – родител ЗКПУ „Бряст” с.Брестовица, общ.Две могили, адрес: 7177 с.Брестовица

Христо Георгиев Трифонов управител ППК „Успех” с.Батишница, общ.Две могили, адрес: 7169, с.Батишница,

Валентин Панайотов Великов управител  „Бороимпекс”  гр. Борово, Общ.Борово,  адрес: 7174 гр.Борово, ул.  Милю Радев №12

Христо Иванов Колев директор ПГСС -1987-2006 адрес: гр.Две могили, ул.  Пловдив

Валентин Стефанов Георгиев управител адрес: гр.Две могили, ул.Витоша №1

Радко Иванов Бодуров  управител ЗП Радко Иванов Бодуров адрес: гр. Две могили, ул. Дружба 80

Здравко Георгиев Пеев управител ЕТ „Здравко Георгиев-2000” с. Брестовица, адрес: с. Брестовица, община Борово, ул. „Дунав” № 4

Добрин Великов Добрев управител ЗКПУ „Златен клас” с.Обретеник

Росен Цанков Коев управител ПК „Зора“ с. Тръстеник, общ Иваново

Румяна Димитрова Илиева- родител гр. Две могили, ул. Г. Кирков, 11


 

ДАРИТЕЛИ  в полза на  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГСС „К. А. Тимирязев”

за 2011 година Воля на дарителите: Дарението да се използва за подобряване на материалната база и битови условия на училището, както и условията за обучение на учениците.

„Помен-57” ЕООД, с. Помен      ППК „Бъзовец” с. Бъзовец  ПУ „Горазд” гр. Борово ППК Горна Манастирица гр. Борово ЗКПУФилип Тотю” гр. Две могили   П Радко Иванов Бодуров  гр. Две могили   ЗПК „Надежда” с. Кацелово   ЕТ”Здравко Георгиев-2000” с.Брестовица  ЗКПУ „Златен клас” с. Обретеник    ППК „Баниски лом” с.Баниска           

за 2012 година Воля на дарителите: Дарението да се използва за подобряване на материалната база и битови условия на училището, както и условията за обучение на учениците.

„Помен-57” ЕООД, с. Помен      ППК „Бъзовец” с. Бъзовец  ПУ „Горазд” гр. Борово ППК Горна Манастирица гр. Борово ЗКПУФилип Тотю” гр. Две могили   П Радко Иванов Бодуров  гр. Две могили   ЗПК „Надежда” с. Кацелово   ЕТ”Здравко Георгиев-2000” с.Брестовица  ЗКПУ „Златен клас” с. Обретеник    ППК „Баниски лом” с.Баниска    

за 2013 година Воля на дарителите: Дарението да се използва за подобряване на материалната база и битови условия на училището, както и условията за обучение на учениците.

„Помен-57” ЕООД, с. Помен      ППК „Бъзовец” с. Бъзовец  ПУ „Горазд” гр. Борово ППК Горна Манастирица гр. Борово ЗКПУФилип Тотю” гр. Две могили   П Радко Иванов Бодуров  гр. Две могили   ЗПК „Надежда” с. Кацелово   ЕТ”Здравко Георгиев-2000” с.Брестовица  ЗКПУ „Златен клас” с. Обретеник    ППК „Баниски лом” с.Баниска    

за 2014 година Воля на дарителите: Дарението да се използва за подобряване на материалната база и битови условия на училището, както и условията за обучение на учениците.

„Помен-57” ЕООД, с. Помен      ППК „Бъзовец” с. Бъзовец  ПУ „Горазд” гр. Борово ППК Горна Манастирица гр. Борово ЗКПУФилип Тотю” гр. Две могили   П Радко Иванов Бодуров  гр. Две могили   ЗПК „Надежда” с. Кацелово   ЕТ”Здравко Георгиев-2000” с.Брестовица  ЗКПУ „Златен клас” с. Обретеник    ППК „Баниски лом” с.Баниска    

за 2015 година Воля на дарителите: Дарението да се използва за подобряване на материалната база и битови условия на училището, както и условията за обучение на учениците.

„Помен-57” ЕООД, с. Помен      ППК „Бъзовец” с. Бъзовец  ПУ „Горазд” гр. Борово ППК Горна Манастирица гр. Борово ЗКПУФилип Тотю” гр. Две могили   П Радко Иванов Бодуров  гр. Две могили   ЗПК „Надежда” с. Кацелово   ЕТ”Здравко Георгиев-2000” с.Брестовица  ЗКПУ „Златен клас” с. Обретеник    ППК „Баниски лом” с.Баниска    


Към началото