ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Училищни документи

>>> Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации   
Незабавно се сигнализира за случилото се на директора на училището и класния ръководител;
Териториално поделения на Държавната агенция за закрила на детето- Две могили 0888111703; cop.dm@abv.bg-

Към началото