Учебен център

                                                                                licenzii      

   Към ПГСС „К. А. Тимирязев“ е изграден лицензиран учебен център, който предоставя обучение на  кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства  /За ученици, завършващи ХII клас на ПГСС „К. А. Тимирязев“ обучението е безплатно/

             -категория „В“-

Лице с правоспособност за категория “В” има право да управлява автомобили за превоз на пътници и товари,
чиято допустима максимална маса не превишава 3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не
превишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата
максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство

Правила за включване в групите за обучение кат. В за ученици от XI  и XII на училището >>>правила за кат.В

              – категория „Ткт“-

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” има право да управлява колесен трактор.

Колесният трактор е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности,

както и за теглене на товарни ремаркета. Към колесните трактори се приравняват и самоходните шасита


               -правоспособност „Твк“

Лице с правоспособност „Твк“ има право да управлява колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;

              – правоспособност „Твк-3“ 

Лице с правоспособност „Твк-3“ има право да управлява специализирана и специална самоходна земеделска техника;

Телефон за информация и записване  

Директор: 0878121172       Секретар: 08141 2949

Нормативни документи

Стандарт  за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория “В”

Стандарт за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория “Ткт”

Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

 Чл. 15. (1) Условията, на които следва да отговарят лицата за придобиване на правоспособност за работа с техниката, са следните:

1. за категория Твк:

а) навършени 17 години;

б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);

в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма;

2. за категория Твк-З, Твк-Г и Твк-М:

а) навършени 18 години;

б) придобита правоспособност за управление на МПС;

в) завършен теоретичен и практически курс в учебна форма;

Чл. 16. Обучението за придобиване на правоспособност може да започне най-рано 6 месеца, преди кандидатът да навърши необходимата възраст съгласно чл. 15.

 

 

 

 

        

 

Към началото