ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Твоят час

Резултат с изображение за твоя час

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности “ Твоят час“


2017/2018 учебна година


ПГСС „К. А. Тимирязев“ прави проучване на нагласите на учениците за сформиране на групи по интереси

Анкетни карти


Предлагани извънкласни дейности в училище:

1. Българският език -лесен и интересенДопълнителни занимания по български език и литература с ръководител Ив. Сандова
2. Подготовка за матурата по Български език и литератураДопълнителни занимания по български език и литература с ръководител Л. Статева
3. Математиката-лесна и полезна за всекиДопълнителни занимания по математика с ръководител С. Салим
4. Стъпка по стъпка-дигитална компетентностДопълнителни занимания по ИТ с ръководител Д. Донева
5. География-подготовка за матура в 12 класДопълнителни занимания по География и икономика с ръководител Ю. Тодорова
6. В делник и празник-заедно Изследване на бита, традициите, празниците и обичаите на различните етноси в региона с ръководител М. Колева
7. Сръчни ръцеТворчески занимания, в които учениците ще изработват сами украси за дома и за училище с ръководител Л. Даудова
8. Красота и здравеРабота с козметични продукти, рисуване на маникюр и правене на прически с ръководител Д. Трифонова
9. Вкусно и здравословноИзграждане на умения и формиране на положително отношение към  здравословния начин на живот и усвояване на основни готварски техники с ръководител Г. Цанева
10. Технически английски и водене на бизнес кореспонденцияПолучаване на основни технически знания и комуникативни компетентности в различни и близки до реалните ситуации, даващи необходимата сигурност във всекидневното общуване. Разнообразни ситуации от професионалното всекидневие, организация и провеждане на деловото пътуване и водене на кореспонденция с ръководител Г. Мехмедова

 


учебна 2016/2017[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“10″ exclusions=“167,168,170″ sortorder=“173,172,176,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,151,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,174,175,177″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“120″ thumbnail_height=“90″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“1″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


КЛУБОВЕ В УЧИЛИЩЕ:

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ЛЕСЕН И ДОСТЪПЕН ЗА ВСЕКИГО –  Допълнителни занимания по български език и литература          

Ръководител: Лидия Николова Йорданова –  Статева- преподавател по Български език и литература

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК -ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН-  Допълнителни занимания по български език и литература                      

Ръководител Първолета Тодорова Дончева – преподавател по Български език и литература

МАТЕМАТИКАТА-ЛЕСНА И ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ-Допълнителни занимания по математика

Ръководител Диана Христова Стойчева – учител по математика

СТЪПКА ПО СТЪПКА-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ – Допълнителни занимания по Информационни технологии

Ръководител на групата Дамянка Кръстева Донева- учител по ИТ и Р-л направление ИКТ

КЛУБ „И В ДЕЛНИК И В ПРАЗНИК ЗАЕДНО“- Изследване на бита, традициите, празниците и обичаите на различните етноси в региона.

Ръководител Марияна Йорданова Колева

АТЕЛИЕ „РЪКОДЕЛИЕ“-Творчески занимания-да се научим да плетем.

 Ръководител на групата Лейман Наимова Даудова-старши учител природни науки

ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ И ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ-Обучение на английски език със застъпени базисни технически термини и водене на бизнес кореспонденция

 Ръководител Рени Николова Ицова – старши учител английски език

ЕТИКЕТ ЗА ВСЕКИ ДЕН- Да се изгради изискан стил и култура на общуване

 Ръководител Елена Борисова Георгиева – старши учител професионално направление

КРАСОТА И ЗДРАВЕ – Работа в група по интереси с ученици, имащи отношение към красотата, грима, прическите. Запознаване с основните техники.

Ръководител на групата Дебора Красимирова Трифонова – лектор в училището-предприемачество и икономика

ГЕОГРАФИЯТА – ДОСТИЖИМА И В ЕЖЕДНЕВИЕТО ПРИЛОЖИМА – Развиване на творческите способности за учениците при използване на географска литература, терминология, информация в ежедневието и усъвършенстване на уменията им за практическо приложение на придобитите знания и умения във всекидневието.      

 Ръководител: Юлиана Кънчева Тодорова – главен учител География и икономика

Извънкласните дейности се провеждат по разработена от ръководителя тематична програма за групата,

 


Обществен съвет:

Галина Цанева-председател

Атанас Калинов

Иван Андреев

Борислава Грозева

Красимир Койчев


ПГСС „К. А. Тимирязев“ прави проучване на нагласите на учениците за сформиране на групи по интереси

Анкетни карти


 

Към началото