ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Свободни места за ученици

На основание чл. 104, ал.2 от ЗПУО  и във връзка с глава V – Преместване на ученици от Наредба №10/01.09.2016 за 2016 за организация на дейностите в училищното образование ПГСС „К. А. Тимирязев“ обявява  следните свободни места  за ученици по класове и специалности

Към началото