ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Самостоятелна форма на обучение

 

 

!!! >>>Редовна изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение 2022-23 уч. година – 3.01.2023-25.01.2023

Към началото