ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Прием 2019-2020

https://www.pgss-dvemogili.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC/

Към началото