ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ПГСС”К.А.Тимирязев”

Айлин Юсеинова- Община Две могили – председател

Цветелин Райков – представител на работодателите

Милена Димитрова- представител на родителите

Георги Георгиев- представител на родителите

Дилян Диманов – представител на родителите

 Резервни членове:

Наталия Георгиева-Община Две могили

Росен Куртев- Представител на работодателите 

Алтънай Алиев-представител на родителите

Пламен Станев-представител на родителите

Милена Саманджиева-представител на родителите

Искра Пенчева -представител на родителите       
Закон за предучилищното и училищното образование Глава XIV – Обществени съвети

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Към началото