ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Обществени поръчки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22.10.2019
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.10.2019 Предмет на поръчката: Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2019 г./ пролет 2020 г.”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Към началото