Обучение в електронна среда – 30.11-21.12.2020

Със Заповед РД -01-667/25.11.2020 на МЗ и РД-09-3457/26.11.2020 на МОН учениците преминават на обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11-21.12.2020.

Обучението в гимназията се осъществява в платформата МС Тиймс, асинхронно, синхронно и за учениците без достъп до интернет -чрез предоставяне на материали на хартия /информация чрез класния ръководител/

Учебните часове се провеждат съгласно седмичното разписание, с продължителност 40 мин.

Към началото