ПГСС "К. А. Тимирязев", гр. Две могили, обл. Русенска

Тук ще намерите актуална информация за живота в училище и за възможностите за придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство

Национално състезание „Млад фермер“

ОРГАНИЗАТОР: Министерството на образованието и науката
Дирекция „Професионално образование и обучение“
ПАРТНЬОР: Аграрен университет – Пловдив

Състезанието протича в три кръга – училищен, регионален и национален. Отборите включват 3-ма ученици, които се състезават по три модула:
▪ Растениевъдство;
▪ Животновъдство;
▪ Механизация на селското стопанство.

Първи кръг – УЧИЛИЩЕН -В този кръг могат да се включат всички желаещи ученици, обучаващи се по професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, подали заявление за участие.
Втори кръг – РЕГИОНАЛЕН В този кръг училищата са разпределени в четири регионални групи, както следва:
▪ I регионална група – за училищата от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол
▪ II регионална група – за училищата в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кюстендил, София
▪ III регионална група – за училищата в областите Варна, Русе, Силистра, Търговище, Разград, Добрич
▪ IV регионална група – за училищата в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен, Враца, Шумен
Регионалният кръг се провежда в срок до 13.04.2023 г.

Трети кръг – НАЦИОНАЛЕН
В този кръг участват училищата, които отборно са класирани на първите три места от регионалните кръгове (общо 12 училищни отбора от по трима ученици). Националният кръг се провежда до края на м. май 2023 г.


УЧИЛИЩЕН КРЪГ – 15.02.2023

Модул РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Участници:
Ана-Мария Роберт Димитова-11а
Магдалена Димитрова – 11а
Атаберг Чолаков – 12а


Модул ЖИВОТНОВЪДСТВО
Биляна Йорданова-11а
Ваид Ахмедов-11а
Людмил Йорданов-12а


Модул МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Николай Петков-12а
Емирджан Ахмедов-11а
Мариян Димитров – 11а


КЛАСИРАНИ за отбора на ПГСС „К. А. Тимирязев“за участие в Националното състезание Млад Фермер
Атаберг Чолаков – 12а – Модул РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Людмил Йорданов-12а – Модул ЖИВОТНОВЪДСТВО
Николай Петков-12а – Модул МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Към началото