ИЗМЕНЕНИЕ НА график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Коледна и междусрочна ваканция:
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
03.02.2021 г. вкл. междусрочна

Начало на втория учебен срок:
04.02.2021 г.

Към началото