За нас

              Нашата основна цел  е да изградим квалифицирани специалисти с добра реализация, отговарящи на изискванията на икономическата обстановка и потребностите на бизнеса, успешно реализиращи се на българския и европейския пазар на труда

 

Директор:  Светлозар Доневnew_pa1

Специалност: зооинженер

ІІІ Професионално – квалификационна степен


Учители

Ивелина Сандова – Учител по български език и литература

Пенка Иванова – Старши учител по български език и литература

Гюлюмсер  Мехмедова-Учител по английски език

Дамянка Донева -Ръководител направление ИКТ, Инженер Изчислителна техника, учител по математика    ІІІ ПКС

Салим Салим – Старши учител по математика, физика и ИТ- IV ПКС

Лейман Даудова – Химик, Старши учител по химия и физика

Юлияна Тодорова – Старши учител по история и по география в СОУ     ІІ ПКС

Димитър  Михайлов – Учител по физическо възпитание

Дебора Трифонова – Аграрна икономика; Учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Марияна Колева – Инженер-агроном, Старши учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Михаил Ванев – Зооинженер, Старши учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Петя Куртева – Машинен инженер, Старши учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Радослав Стойчев – Машинен инженер, ПН Растениевъдство и животновъдство

Галина Цанева – Машинен инженер, ПН Растениевъдство и животновъдство

Кирил Христов – Учител-инструктор  кат. „С“, Старши учител

Бахретин Хасанов  – Учител-инструктор  кат.“Т“, Старши учител

Атанас Калинов– Инженер-агроном, Агрохимия, старши възпитател
Румяна  Дудушка– Учител история и география, старши възпитател

 

Администрация

Диана Василева -Главен счетоводител
Юлия Колева -Завеждащ административна служба

Помощен персонал

Росица Кунева
Миню Добрев
Андрей Андреев
Марияна Христова
Евелина Кръстева

Към началото