ИЗМЕНЕНИЕ НА график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.) Коледна и междусрочна ваканция:22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна03.02.2021 г. вкл. междусрочна Начало на втория учебен срок:04.02.2021 г.

Обучение в електронна среда – 30.11-21.12.2020

Със Заповед РД -01-667/25.11.2020 на МЗ и РД-09-3457/26.11.2020 на МОН учениците преминават на обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11-21.12.2020. Обучението в гимназията се осъществява в платформата МС Тиймс, асинхронно, синхронно и за учениците без достъп до интернет -чрез предоставяне на материали на хартия /информация чрез класния ръководител/ Учебните часове се провеждат съгласно […]

Присъствени занятия от 23.11.2020

На вниманието на ученици и родители! С решение на Областния оперативен щаб от 23.11.2020 /понеделник/ се възобновяват присъствените учебни занятия за всички ученици от 8-12 клас в област Русе! Учебните занятия в ПГСС ще се провеждат по утвърденото седмично разписание-начало на 1-я учебен час -8:00 часа, при СТРИКТНО спазване на противоепидемичните мерки. До учебни занятия […]

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили с териториален обхват общините Две могили и Иваново относно условията за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст Тази помощ се отпуска на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение […]

Анкета – на Асоциация родители и Институт за изследване на образованието, относно Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

По указания на МОН, публикуваме анкета на Асоциация родители и Институт за изследване на образованието относно Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите Линк към анкетата : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform Успешен ден. Бъдете здрави!

Обучение в електронна среда от разстояние 29.10-12.11.2020

УКАЗАНИЯВъв връзка със Заповед №РД -01-326/27.10.2020 на МЗ и Заповед №РД09-2980/28.10.2020 на Министъра на МОН и Правилата за работа на системата на образованието в условията на COVID-19 Въвежда се обучение в електронна среда от разстояние за периода 29.10.2020 до 12.11.2020 Обучението се осъществява чрез платформата Microsoft Teams Учебните часове са съгласно седмичното разписание на часовете. […]

Откриване на 2020-2021 учебна година

Уважаеми ученици и родители,За отбелязване на първия учебен ден – 15.09.2020 г. е създадена следната организация:На тържеството в училищния двор присъстват учениците от 8 клас Класни стаи:9а-каб. Растениевъдство9б – каб. Химия10а-каб.Математика10б-каб.Професионално направление111а-каб. Селски туризъм11б-каб.каб.Професионално направление212а – каб. Български език Напомняме на учениците, че са задължени да спазват общите здравни и противоепидемични мерки, издадени от Министерство […]

Помощни материали за ученици и родители, във връзка с противоепидемичната обстановка в страната

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ Инструкция за правилно носене на […]

Към началото