Откриване на 2020-2021 учебна година

Уважаеми ученици и родители,За отбелязване на първия учебен ден – 15.09.2020 г. е създадена следната организация:На тържеството в училищния двор присъстват учениците от 8 клас Класни стаи:9а-каб. Растениевъдство9б – каб. Химия10а-каб.Математика10б-каб.Професионално направление111а-каб. Селски туризъм11б-каб.каб.Професионално направление212а – каб. Български език Напомняме на учениците, че са задължени да спазват общите здравни и противоепидемични мерки, издадени от Министерство […]

Помощни материали за ученици и родители, във връзка с противоепидемичната обстановка в страната

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ Инструкция за правилно носене на […]

Дистанцинно обучение

15.03.2020 Обръщение на министъра на МОН Уважаеми родители, ученици и учители, Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО –Русе Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват. Уважаеми ученици, […]

Покана за заседание на Обществения съвет

Свиквам заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 24.01.2020 от 16:00 часа в сградата на училището. Дневен ред Отчет на изпълнението на бюджет 2019 Разни С уважение, зооинж. Светлозар Донев Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев“ Виж >>> секция Партньори>>>Обществен съвет

Занимания по интереси

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– учебна 2019-2020 година ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ЗАПОЗНАВАНЕ С НЕПОЗНАТОТО област Гражданско образование Интеркултурна комуникация- ръководител Пресила Иванова – 11 ученици ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ И ВОДЕНЕ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ – област Технологии, Езиков свят-ръководител Гюлюмсер Мехмедова – 14 ученици ЕКОЛОГИЯ- област Екологично образование и здравословен начин на живот , Екология-ръководител Марияна Колева- 9 ученици ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– За учебната 2019-2020 […]

Към началото