Архиви на блога

26.09.2018-Откриване на  процедура-избор на доставка на въглища за отопление

26.09.2018 Откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на

Публикувано в Uncategorized

Прием 2018/2019

Виж секция>>> ПРИЕМ Прием

Публикувано в Uncategorized

За зрелостниците

Зрелостниците, които искат да се запознаят със работите си от ДЗИ юни- Заповед № 441/13.06.2018 >>> 2018- З8-06-13 105122

Публикувано в Uncategorized

Седмично разписание – 2уч.срок 2017/2018

Виж секция информация http://www.pgss-dvemogili.com/wp-content/uploads/2018/02/programa-2srok.pdf  

Публикувано в Uncategorized

Договор за доставка на въглища за отопление

Виж >>>профил на купувача Договор за доставка на въглища за отопление>>>dogovor 2017

Публикувано в Uncategorized

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Виж >>>>Профил на купувача

Публикувано в Uncategorized

ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г.

ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г. виж >>> Профил на купувача

Публикувано в Uncategorized

Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в различни видове бракувани ДМА на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили

Публикувано в Uncategorized

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност за доставка на въглища за отопление

26.09.2017 – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за избор на доставка на въглища за отопление Секция Профил на купувача

Публикувано в Uncategorized

Публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани ДМА на училището

7.09.2017 – обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в бракувани ДМА на училището Секция обяви

Публикувано в Uncategorized