Обучение в електронна среда от разстояние 29.10-12.11.2020

УКАЗАНИЯ
Във връзка със Заповед №РД -01-326/27.10.2020 на МЗ и Заповед №РД09-2980/28.10.2020 на Министъра на МОН и Правилата за работа на системата на образованието в условията на COVID-19

 • Въвежда се обучение в електронна среда от разстояние за периода 29.10.2020 до 12.11.2020
 • Обучението се осъществява чрез платформата Microsoft Teams
 • Учебните часове са съгласно седмичното разписание на часовете.
 • Учебните часове са с продължителност 40 мин. и в следния дневен режим
   1 час – начало-8:00
   2 час начало-8:55
   3 час – начало-10:00
   4 час начало-10:55
   5 час – начало-11:50
   6 час начало-12:45
   7 час-начоло-13:40
 • Консултации -14:30
 • За подробности-и указания – вижте в Тиймс- ->>>ЕКИП **клас.>>> канал Общи
 • УВЕДОМЕТЕ класния ръководител -При технически проблем с обучението в електронна среда
  ЕКИП **клас >>> канал Въпроси и коментари може да споделите проблеми
Към началото