Архив за месец: октомври 2017

Договор за доставка на въглища за отопление

Виж >>>профил на купувача Договор за доставка на въглища за отопление>>>dogovor 2017

Публикувано в Uncategorized

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Виж >>>>Профил на купувача

Публикувано в Uncategorized

ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г.

ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка открита с обява от 26.09.2017 г. виж >>> Профил на купувача

Публикувано в Uncategorized

Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Заповед -обява за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в различни видове бракувани ДМА на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили

Публикувано в Uncategorized