Доставка на въглища

На основание чл. 188, ал. 2, от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2 Ви уведомяваме за следното: ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили откри процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана на сайта на АОП под № 9055658/08.2016 г. . Предмет:Доставка на 125 тона въглища за отопление на училищна сграда. Доставката да се […]

Към началото