Процедура за възлагане на обществена поръчка-Доставка на въглища за отопление

ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили открива процедура за възлагане на обществена поръчка-Предмет:Доставка на 125 тона въглища за отопление на училищна сграда. За повече в секция Профил на купувача

Към началото