Обява- организиране на търг

На основание чл.16, ал. 2, , от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили ОРГАНИЗИРА ТЪРГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ  на 2 кв.м. от учебна сграда- публична държавна собственост, за инсталиране на автомат за топли напитки За повече в секция […]

Към началото