Училищни документи

График учебно време 2018-2019

Заповед и график за провеждане на държавни зрелостни изпити –  2018-2019

Заповед и график за провеждане на държавни зрелостни изпити по професията- 2018-19

Заповед и график за провежване на национално външно оценяване 4,  7 и  10 клас и прием на учениците след 7 клас

 


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации    виж >>>Практически насоки 

Незабавно се сигнализира за случилото  на директор на училището и класния ръководител;

Териториално поделения на Държавната агенция за закрила на детето- Две могили 0888111703; cop.dm@abv.bg-