Самостоятелна форма на обучение

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година >>> Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение 

уч. 2018/2019г.

График за провеждане на изпити 2018/2019