Самостоятелна форма на обучение

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година >>>  Правила 

уч. 2017/2018г.

 

Заповед – редовна сесия – януари 2018

Заповед за редовна сесия – 20.09.2017г.

Конспекти и учебни програми /парола от г-ца Даудова/