Самостоятелна форма на обучение

Из правилника на училището……..

уч. 2016/2017г.

Заповед 179/8.12.2016– График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение – януарска  сесия 2016/2017

Заповед №12/27.09.2016– График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение – октомврийска сесия 2016/2017

Заповед №464/14.09.2016 -Определяне на учениците, които ще се обучават в самостоятелна форма през уч.2016/2017г

Конспекти и учебни програми /парола от г-ца Даудова/