Прием

 

Скъпи седмокласници,

предстои Ви да вземете едно от важните решения във Вашият живот – да изберете училище, да изберете професия…

Знаем, че Вие ще вземете правилното решение!


За учебната 2019/2020 година  ПГСС „К. А. Тимирязев“ Ви предлага следните специалности:     

              >>>  РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ        
                                            >>>ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Дейностите по приема на ученици в VIII клас

                Всички ученици, завършили 7 клас, за да продължат образованието си, трябва да участват в приема. Дейностите по приема на ученици в VIII клас се организират от началника на РУО Русе

                Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите години в ПГСС „К. А. Тимирязев“ и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи-заявление за участие и всички възникнали въпроси.

За връзка:

Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172, Юлияна Кънчева-главен учител, Дамянка Донева-учител по информатика и ИТ ;

е-mail: pgss_dm@abv.bg

        ВАЖНИ ДАТИ:
17.06.2019-НВО по Български и литература
19.06.2019 НВО по Математика

до 27.06.2019Обявяване на резултатите от НВО     >>> Резултатите са в брой точки – 0-за не явилите се до 100 максимален брой от двата модула. Така всички ученици участват в приема. Приемането на ученици в VIII клас се извършва въз основа на бал, който се образува в зависимост от специалността, за която кандидатства ученика

27.06-3.07.2019 Получаване на служебна бележка с резултатите.

до 3.07.2019 – Издаване Свидетелство за основно образование


3-5.07.2019Подаване на документи за участие в приема 

Документи:   Документи се подават:  в ПГСС „К. А. Тимирязев“ или   чрез сайта на МОН    https:/priem.mon.bg

  • Заявление по образец от комисията по приема- В заявлението за прием особено ВАЖНО е поставянето на 1-во място на желаното училище и специалност
  • Медицинско свидетелство от личния лекар

         >>>Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.

През електронната система кандидатстването е чрез входящ номер и код за достъп – от служебните бележки от външното оценяване и с  декларация за съгласие на родителя.
до 11.07.2019 – Обявяване на списъците с приетите ученици
до 16.07.2019Записване на приетите ученици или подаване на заявление за второ класиране.
      Ученици се записват в VIII клас в училището, където са класирани като подават следните документи:
1. заявление до директора;      2. оригинал на свидетелство за основно образование      3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, че обучението не е противопоказно за него.
           В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. 
до 18.07.2019 – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 22.07.2019-  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
24.-25.07.2019 – Подаване на документи за трето класиране. Третия етап на класиране участват ученици, които:
не са приети или не са кандидатствали до момента. В заявлението подреждат желанията си за обявените свободни места.
до 29.07.2019 – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
31.07.2019- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

16-9-0