Прием

Скъпи седмокласници,

предстои Ви да вземете едно от важните решения във Вашият живот – да изберете училище, да изберете професия…

Знаем, че ще вземете правилното решение!


 

За учебната 2018/2019 година  ПГСС „К. А. Тимирязев“ Ви предлага следните специалности:     

                РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ        

                      ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

                                                МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 


Дейностите по приема на ученици в VIII клас

                Всички ученици, завършили 7 клас, за да продължат образованието си, трябва да участват в приема. Дейностите по приема на ученици в VIII клас се организират от началника на РУО Русе

                Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите години в ПГСС „К. А. Тимирязев“ и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи /заявление за участие/ и всички възникнали въпроси.

За връзка:

Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172, Юлияна Кънчева-главен учител, Дамянка Донева-учител по информатика и ИТ ;е-mail: gss_dm@abv.bg

        ВАЖНИ ДАТИ:
21.05.2018-НВО по Български и литература
23.05.2018 НВО по Математика

до 6.06.2018-Обявяване на резултатите от НВО
13-19.06.2018 Получаване на служебна бележка с резултатите.
>>> Резултатите са в брой точки – 0-за не явилите се до 100 максимален брой от двата модула. Така всички ученици участват в приема. Приемането на ученици в VIII клас се извършва въз основа на бал, който се образува в зависимост от специалността, за която кандидатства ученика

22-26.06.2018Подаване на документи за участие в приема 

Документи:

  • Заявление по образец от комисията по приема
  • Свидетелство за основно образование – копие
  • Медицинско свидетелство от личния лекар

В заявлението за прием особено ВАЖНО е поставянето на 1-во място на желаното училище и специалност

Документи се подават:  в ПГСС „К. А. Тимирязев“ или   чрез сайта на МОН    https:/priem.mon.bg
         

>>>Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.
През електронната система кандидатстването е чрез входящ номер и код за достъп – от служебните бележки от външното оценяване. Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии.

Задължително прикачва и копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.
до 3.07.2018 – Обявяване на списъците с приетите ученици
4-6.07.2018Записване на приетите ученици или подаване на заявление за второ класиране.
Ученици се записват в VIII клас в училището, където са класирани като подават следните документи:
1. заявление до директора;      2. оригинал на свидетелство за основно образование      3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, че обучението не е противопоказно за него.
В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. 
до 12.07.2018 – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
13.-17.07.2018 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
20.-24.07.2018 – Подаване на документи за трето класиране. Третия етап на класиране участват ученици, които:
не са приети или не са кандидатствали до момента. В заявлението подреждат желанията си за обявените свободни места.
до 26.07.2018 – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
27-30.07.2018 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

16-9-0