Прием

За учебната 2017/2018 година


I. За завършващите основно образование след VII клас.                                     II. За завършващите основно образование след VIII клас

Скъпи седмокласници и осмокласници ,

предстои Ви да вземете едно от важните решения във Вашият живот-да изберете училище, да изберете професия…

Знаем, че ще вземете правилното решение!

Какво предлагаме ние:

Специалности за обучение в VIII клас

Специалности за обучение в IX клас


 

 

16-9-0