Помощни материали за ученици и родители, във връзка с противоепидемичната обстановка в страната

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“


Инструкция за правилно носене на лицева маска

Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
-Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
-Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна.
-След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
-Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
-Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; илиб) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
-Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Инструкции как се слага и премахва предпазна маска можете да видите в презентацията

Препоръки на Световна здравна организация:

Към началото