Покана за заседание на Обществения съвет

Свиквам заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 24.01.2020 от 16:00 часа в сградата на училището.

Дневен ред

  1. Отчет на изпълнението на бюджет 2019
  2. Разни

С уважение, зооинж. Светлозар Донев
Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев“

Виж >>> секция Партньори>>>Обществен съвет

Към началото