Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление

Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставка на въглища за отопление, по реда на чл.187, ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Виж >>>>Профил на купувача

Публикувано в Uncategorized