Откриване на 2020-2021 учебна година

Уважаеми ученици и родители,
За отбелязване на първия учебен ден – 15.09.2020 г. е създадена следната организация:
На тържеството в училищния двор присъстват учениците от 8 клас
Класни стаи:
9а-каб. Растениевъдство
9б – каб. Химия
10а-каб.Математика
10б-каб.Професионално направление1
11а-каб. Селски туризъм
11б-каб.каб.Професионално направление2
12а – каб. Български език

Напомняме на учениците, че са задължени да спазват общите здравни и противоепидемични мерки, издадени от Министерство на здравеопазването. Да използват лични предпазни маски при влизане в сградата на гимназията и да спазват физическа дистания.

Към началото