Обществени поръчки

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 22.10.2019 Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 11.10.2019 Предмет на поръчката: Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2019 г./ пролет 2020 г.” –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––