За 10 клас…


6.04.2020- Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и провеждането на обучение от разстояние, подаването на заявления за НВО ПО ЖЕЛАНИЕ на всеки ученик е само он лайн на електронната поща на училището pgss_dm@abv.bg  в срок 6-8.04.2020

В НВО по Български език и литература и Математика участват задължително всички ученици и не е необходимо подаването на заявления

Образци на документи:


Със Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на МОН за  определяне датите на НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ЗА 10 КЛАС:

Дати за провеждане 
          Български език и литература- 9.06.2020 начало 8 :00                                      Математика – 11.06.2020 – начало 8:00

По желание на всеки ученик-чрез заявления в канцеларията на училището-срок 6-8.04.2020   
         –  Чужд език-17.06.2020;
         –  Дигитални компетентности-в периода-15-19.06.2020

Резултатите се обявяват до 26.06.2020

Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап – до 3.07.2020

Примерни модели за НВО в 10 клас –  httpss://www.mon.bg/bg/100151

 

           

Към началото