За нас

Нашата основна цел  е да изградим квалифицирани специалисти с добра реализация; с висока пригодност за заетост, отговаряща на изискванията на икономическата обстановка и потребностите на бизнеса, успешно реализиращи се на българския и европейския пазар на труда

Invalid Displayed Gallery


Директор:  Светлозар Милчев Доневnew_pa1

Специалност: зооинженер

ІІІ Професионално – квалификационна степен


Учители

Ивелина Цветанова Сандова – Учител по български език и литература

Пресила Иванова Иванова – Учител по психология, етика и философия

Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова-Учител по английски език

Дамянка Кръстева Донева -PKK, Инженер Изчислителна техника, учител по математика    ІІІ ПКС

Салим Гюлтекин Салим – Старши учител по математика, физика и ИТ- IV ПКС

Лейман Наимова Даудова – Химик, Старши учител по химия и физика

Юлияна Кънчева Тодорова – Старши учител по история и по география в СОУ     ІІ ПКС

Димитър Райков Михайлов – Учител по физическо възпитание

Борислава Иванова Грозева – Магистър – Културно историческо наследство и екскурзоводство, Учител теоретично обучение, ПН Пътувания, туризъм и свободно време; Учител по Български език и литература

Дебора Красимирова Трифонова – Аграрна икономика; Учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Марияна Йорданова Колева – Инженер-агроном, Старши учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Михаил Иванов Ванев – Зооинженер, Старши учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Петя Христова Куртева – Машинен инженер, Старши учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Румен Станков Обретенов – Машинен инженер, адвокат, Учител теоретично обучение, ПН Растениевъдство и животновъдство

Галина Мариянова Цанева – Машинен инженер, ПН Растениевъдство и животновъдство

Кирил Георгиев Христов – Учител-инструктор  кат. „С“, Старши учител

Бахретин Абдулов Хасанов  – Учител-инструктор  кат.“Т“, Старши учител

 

Възпитатели в общежитие

Атанас Минчев Калинов– Инженер-агроном, Агрохимия, старши възпитател
Румяна Върбанова Дудушка- Учител история и география, старши възпитател

 

Администрация

Диана Петрова Василева -Главен счетоводител
Юлия Дамянова Колева -Завеждащ административна служба

Помощен персонал

Росица Койчева Кунева
Миню Великов Добрев
Андрей Тодоров Андреев
Марияна Ангелова Христова
Евелина Колева Кръстева

Към началото