За завършващите…


Зрелостниците, които са се явявали на ДЗИ сесия май 2017 могат да видят работите си.  Оценките са окончателни! 

ВАЖНИ ДАТИ:

6.03-17.03. 2017 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

15.05.2017- Последен учебен ден!

17.05.2017- Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

до 18.05.2017 -получавене от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

виж>>>>     http://www.pgss-dvemogili.com/wp-content/uploads/2015/02/DSI-2016.pdf