За завършващите…

 

 

Зрелостниците, които искат да се запознаят със работите си от ДЗИ юни- Заповед № 441/13.06.2018 >>> 2018- З8-06-13 105122

 

 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ВАЖНИ ДАТИ:

Сесия май-юни

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

5.03-16.03. 2018 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в канцеларията на училището

15.05.2018– Последен учебен ден!

17.05.2018– Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

до 18.05.2018 -получавене от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

21.05.2018 – ДЗИ – Български език илитература

23.05.2018 – Втори ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

до 9.05.2018 -Подаване на заявления за допускане до ДИПК в канцеларията на училището

Изпит  – Теория на професията – 6.06.2018

Изпит  – Практика на професията  – спец. Агроекология   – 7.06.2018, спец.  Механизация на селското стопанство – 8.06.2018

Сесия август -септември

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

2.07-13.07. 2018 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в канцеларията на училището

23.08.2018– Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

до 24.08.2018 -получавене от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

28.08.2018 – ДЗИ – Български език илитература

29.08.2018 – Втори ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

до31.08.2018 -Подаване на заявления за допускане до ДИПК в канцеларията на училището

Изпит  – Теория на професията – 11.09.2018

Изпит  – Практика на професията  – със Заповед на директора – м. септември УЧЕБНА 2016/2017


Зрелостниците, които са се явявали на ДЗИ сесия май 2017 могат да видят работите си.  Оценките са окончателни! 

ВАЖНИ ДАТИ:

6.03-17.03. 2017 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

15.05.2017- Последен учебен ден!

17.05.2017- Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

до 18.05.2017 -получавене от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

виж>>>>     http://www.pgss-dvemogili.com/wp-content/uploads/2015/02/DSI-2016.pdf