За завършващите…

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ВАЖНИ ДАТИ:


Сесия май-юни

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

5.03-18.03. 2019 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в канцеларията на училището

15.05.2019– Последен учебен ден!

17.05.2019– Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

до 17.05.2019 -получаване от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

21.05.2019 – ДЗИ – Български език и литература

23.05.2019 – Втори ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

до 10.05.2019 -Подаване на заявления за допускане до ДИПК в канцеларията на училището

Изпит  – Теория на професията – 6.06.2019

Изпит  – Практика на професията  – спец. Агроекология   – 7.06.2019, спец.  Механизация на селското стопанство – 9.06.2018


Сесия август -септември

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1.07-12.07. 2019 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в канцеларията на училището

22.08.2019– Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

до 23.08.2019 -получаване от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

28.08.2019 – ДЗИ – Български език и литература

29.08.2019 – Втори ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

до30.08.2019 -Подаване на заявления за допускане до ДИПК в канцеларията на училището

Изпит  – Теория на професията – 11.09.2019

Изпит  – Практика на професията  – със Заповед на директора – м. септември