За завършващите …

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

>>> 4.03-17.03. 2020-Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в канцеларията на училището

ВНИМАНИЕ!!!

ПОРАДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, КОИТО НЕ СА ИЗДЪРЖАЛИ УСПЕШНО ДЗИ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ОN LINE СЛЕДВАЙКИ ЛИНКА  https://forms.gle/SRoecc2C9ZufKTkx8

 

>>>15.05.2020– Последен учебен ден!

>>>15.05.2020– Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

>>>до 19.05.2020 -получаване от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

>>>20.05.2019 – ДЗИ – Български език и литература

>>>22.05.2019 – Втори ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

>>>до 17.03.2020 -Подаване на заявления за допускане до ДИПК в канцеларията на училището

>>>Изпит  – Теория на професията – 5.06.2020

>>>Изпит  – Практика на професията  – спец. Агроекология   – 8.06.2020, спец.  Производител на селскостопанска продукция – 10.06.2020


Сесия август -септември

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

>>>4.07-14.07. 2020 -Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в канцеларията на училището

>>>20.08.2020– Заседание на зрелостната комисия, издаване на служебни бележки за допускане

>>>до 24.08.2020 -получаване от канцеларията на училището служебните бележки за допускане и инструктажите на зрелостниците

>>>27.07.2020 – ДЗИ – Български език и литература

>>>28.08.2020 – Втори ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

>>>до30.08.2019 -Подаване на заявления за допускане до ДИПК в канцеларията на училището

>>>Изпит  – Теория на професията – 10.09.2020

>>>Изпит  – Практика на професията  – със Заповед на директора – м. септември 

 

 

Към началото