За завършващите VIII клас…

Скъпи осмокласници, предстои Ви първият отговорен избор-къде  да продължите своето образование и какво да изучавате следващите четири години.

 

Направете своя избор на специалност, която ще изучавате следващите  години в ПГСС „К. А. Тимирязев“  и разчитайте на нас за съдействие при разясняване на процедурата по приема, попълването на необходимите документи /заявление за участие/ и всички възникнали въпроси.

За връзка: Директор: Светлозар Донев тел. 0878121172, Юл. Кънчева-главен учител,  Д. Донева-учител по информатика и ИТ

e-mail: pgss_dm@abv.bg 

ВАЖНИ ДАТИ:

 

3-5.07.2017- Подаване на документи за участие в приема

1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания за класиране; 
2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

до 6.07.2017 Обявяване на списъците с класираните ученици

7.07.2017 -Записване на приетите ученици 

Ученици се записват в VIII клас в училището, където са класирани като подават следните документи:

1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование 
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, че обучението не е противопоказно за него.


 11.07.2017- Подаване на документи за второ класиране /ако ученикът не е записани първо класиране и има свободни места за специалността/

до 13.07.2017 – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

147.07.2017 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране


19.07.2017 – Подаване на документи за трето класиране. 

до 21.07.2017 – Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране

26.07.2017 Записване на приетите ученици на трети  етап на класиране

Попълване на незаетите места- 4.09.2017