Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А. Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2019 г./ пролет 2020 г

Публикувано в Актуално