Дистанционно обучение

Дните от 13.04-16.04 включително са обявени за учебни със Заповед на МОН


27.03.2020

Уважаеми ученици и родители,

Считано от 30.03.2020 г.(понеделник) обучението Ви ще се провежда дистанционно като поредността за връзка с преподавателите ще бъде по ново разписание за втори учебен срок и ще включва и практико-приложни задачи по учебна практика
– чрез електронна комуникация по е-мейл – учителите ще ви изпращат материали за самоподготовка или нови знания, задачи (проекти) за изпълнение, които после трябва да им върнете по е-мейл.
– чрез модул комуникация на електронния дневник и виртуална класна стая към Админ плюс, но качеството ще зависи от връзката на интернета ви. Учителите ще преценят в кой от часовете ще я ползват, като ви уведомят за това

Моля, ако някой има проблем с влизането във виртуалната стая да се свърже с Д Донева


16.03.2020– От 16.03.2020 г. в ПГСС „К. А. Тимирязев“обучението ще се провежда дистанционно обучение.

По преценка на всеки учител обучението може да се проведе чрез използването на ел. дневник или ел. поща, като се публикуват материали и задания.

Честотата на публикуването на материали и обемът на възлаганите задачи са съобразени със седмичния хорариум часове по учебен план.

График за провеждане на заниманията, до следващи указания от МОН и възможностите на училището
1 час – начало 9:00 2.час – начало 9:30
3.час – начало 10:00 4.час – начало 10:30
5.час – начало 11:00 6.час – начало 11:30 7.час начало-12:00, с поредност, съгласно седмичното разписание

По време на онлайн обучението да се спазва добрия тон и нететикета. Да се спазват изискванията на регламента за защита на лични данни –GDPR

Преподавателите, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител: Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на електронната поща на училището.
Разпространението на материалите сред учениците се организира от Директора на училището.


15.03.2020 Обръщение на министъра на МОН

Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО –Русе Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
• да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
• да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
• да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.


13.03.2020– Препоръчва се преминаване на дистанционно обучение, за което очакваме инструкции.
ПГСС „К. А. Тимирязев“ има готовност да започне онлайн подаване на обучителни материали към учениците .


Очаквайте инструкции от учителите си.
Препоръчваме Ви да следите информацията на сайта и фейсбук страницата на гимназията, както и съобщенията електронния дневник.

Предвид плановете на МОН за преминаване на дистанционно обучение и динамичната информация, която получаваме, е наложителна сигурна връзка с Вас в реално време.


Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

13.03.2020–Обращение на министъра на МОН –– https://www.mon.bg/bg/news/3883


13.03.2020 – Решение на НС от 13.03.2020 за обявяване на извънредно положение в Република България – https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157374Заповед на Министъра на здравеопазването-прекратяване на учебните занятия и въвеждане на дистанционна форма на обучениеИзтеглянеОтваряне панела за публикуване